Velkommen til Askerlegene

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Om oss

Askerlegene ble etablert 1. juni 2014 av Agnes Holvik og Maria Fitje Hoffmann, og holder til i samme lokaler som tidligere Hagaløkka Legekontor. Fra 2019 har Askerlegene blitt omgjort til AS samt at Erik Perez Råheim har startet med ny hjemmel. Vi har til sammen ca. 2100 pasienter per medio 2020. Vi har forholdsvis små lister som sikrer lite ventetid.

Hos Askerlegene jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss slik at du som pasient føler deg ivaretatt når du besøker oss. Skulle du oppleve at det er områder vi kan forbedre så setter vi pris på å høre fra deg slik at vi kan yte enda bedre service.

Vi holder til i 3. etasje i samme bygg som Meny i Asker. Det er gode parkeringsmuligheter både på bakkeplan og i parkeringshuset i 3. etasje. Det er heis fra bakkeplan og vi har rampe for rullestolbrukere i våre lokaler.

Influensavaksine 2021

Hvis du ikke er i risikogruppe, kan du ta kontakt med apoteket og få satt influensavaksine der, du må ikke ha resept for dette!

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • Andre målgrupper – I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Lokale nyheter