Informasjon fra legekontoret

Her kommer viktig og aktuell informasjon fortløpende!

Forkjølelsessymptomer eller andre Covid-19 relaterte symptomer

Dersom du har forkjølelsessymptomer eller andre Covid-19 relaterte symptomer, vennligst IKKE kom inn på venterommet, men ring oss for å gi beskjed på forhånd.