Andre priser Askerlegene

 Pris
– Enkel attest til skole for å bekrefte sykdom eller konsultasjonkr 295,-
– Legeerklæring til skole for fritak/tilpasset gym, legeerklæring til treningssenterkr 295,-
– Helseattest (Blankett NA0202) ved søknad om førerkort, kompetansebevis eller kjøreseddel (Hvis det tas opp andre problemstillinger, tilkommer også konsultasjonstakst)kr 750,-
– Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede eller TT-kortkr 590,- pr påbegynte halvtime
– Andre legeerklæringer til f.eks skoleopptak, offentlige instanser, forsikringsselskap som pasienten selv må dekke.
Tiden inkluderer forarbeid og etterarbeid.
Prøver/spesialutstyr som EKG, spirometri etc. kommer i tillegg.
kr 590,- pr påbegynte halvtime
Sette vaksiner (Inkluderer injeksjon + registrering av vaksine i SYSVAK).kr 150,-

Ekspedisjonsgebyr, egenandel for uteblitt til bestilt time, honorar for legeerklæringer samt tillegg for forbruksmateriell må også betales av pasienter som ellers har full refusjonsrett (frikort, yrkesskade, gravide og barn under 16 år).

Vi tar kun imot betaling med bankkort (BankAxept) på våre kortterminaler. Velges faktura eller ved manglende betaling, blir det automatisk sendt ut faktura med fakturagebyr fra Payex.

Bestilte henvisninger/legeerklæringer/utskrifter av prøvesvar/journalutskrifter må hentes og betales innen 48 timer, ellers genereres det faktura med fakturagebyr på kr 48,-.

Time må avbestilles innen 24 t og innenfor våre åpningstider, ellers må timen betales i sin helhet.