Andre priser Askerlegene

 Pris
– Enkel attest til skole for å bekrefte sykdom eller konsultasjonkr 150,-
– Legeerklæring til skole for fritak/tilpasset gym, legeerklæring til treningssenterkr 200,-
– Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede eller
TT-kort
kr 350,-
– Helseattest (Blankett NA0202) ved søknad om førerkort, kompetansebevis eller
kjøreseddel (Hvis det tas opp andre problemstillinger, tilkommer også
konsultasjonstakst)
kr 650,-
-Div andre attester til f.eks skoleopptak, offentlige instanser og forsikringsselskap
som pasienten må dekke selv honoreres etter medgått tid pr 15.min. Tiden
inkluderer forarbeid og etterarbeid. Prøver/spesialutstyr, som EKG, spirometri etc.
kommer i tillegg.
fra kr 500,-

Ekspedisjonsgebyr, egenandel for uteblitt til bestilt time, honorar for legeerklæringer samt tillegg for forbruksmateriell må også betales av pasienter som ellers har full refusjonsrett (frikort, yrkesskade, gravide og barn under 16 år).

Vi tar kun imot betaling med bankkort (BankAxept) på våre kortterminaler. Velges faktura eller ved manglende betaling, blir det automatisk sendt ut faktura med fakturagebyr på kr. 48,- fra Credicare. Det er også mulig å betale med Vipps (ta kontakt med resepsjonen).

Bestilte henvisninger/legeerklæringer/utskrifter av prøvesvar/journalutskrifter må hentes og betales innen 48 timer, ellers genereres det faktura med fakturagebyr på kr 48,-.

Time må avbestilles innen 24 t, ellers må timen betales i sin helhet.