Ansatte

Agnes Holvik

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Agnes Holvik er utdannet ved Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen hvor hun ble uteksaminert i 2005. Hun har jobbet som allmennlege siden 2007, spesialist i allmennmedisin fra 2014 og fastlege i Asker fra 01.06.2014.Har erfaring fra nevrologisk avdeling i Drammen, samt psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Maria Fitje Hoffmann

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Maria Fitje Hoffmann er utdannet ved Universitetet i Oslo. Fastlege i Asker siden 2005 og spesialist i allmennmedisin fra 2009. Har erfaring fra personallegeordning, legevakt og fra psykiatrisk rehabiliteringsklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Lege Maria Fitje Hoffmann vil ha delvis permisjon grunnet ektefelles jobb på Svalbard i perioden 2020-2023. Hun vil imidlertid hele uken være tilgjengelig for tlf-, video og e-konsultasjoner. I perioder vil hun jobbe noen dager på Askerlegene, samt i forbindelse med ferie, kurs og sykdom. Pasienter med behov for fysisk konsultasjon vil bli ivaretatt av vikaren dr. Steffen Rothschild.

Erik Perez Råheim

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Universitetet i Sevilla, Spania. Ny fastlege ved Askerlegene fra 1. August 2019 med egen hjemmel. Erfaring fra rus og avhengighetsmedisin samt legevakt.

Steffen Rothschild

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Mangeårig fastlege i Bærum. Jobber også som bedriftslege og er godkjent petroleumslege. Jobber hos oss som vikar, petroleumslege og personallege.

Kine Sæther Sundby

Medisinsk sekretær

Utdannet medisinsk sekretær og barnepleier. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen lungesykdommer og allergi, samt gastrokirurgisk avdeling, Drammen sykehus. Aktiv i Røde Kors siden 2011 og er godkjent hjelpekorpsarbeider og instruktør i førstehjelp. Jobbet hos oss siden 01.09.2012.

Sara Nielsen Sæther

Helsesekretær

3-årig videregående skole med generell studiekompetanse. Deretter 2-årig etterutdanning til Helsesekretær. Har jobbet her siden 2014 og har i dag fast 100% stilling.