Agnes Holvik

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Agnes Holvik er utdannet ved Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen hvor hun ble uteksaminert i 2005. Hun har jobbet som allmennlege siden 2007, spesialist i allmennmedisin fra 2014 og fastlege i Asker fra 01.06.2014. Har erfaring fra nevrologisk avdeling i Drammen, samt psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk i Sandvika.

Riikka Mari Berg-Pedersen

Fastlege

Riikka Berg-Pedersen er utdannet ved Semmelwiess University i Budapest, Ungarn, hvor hun ble uteksaminert i 2006. Hun har erfaring fra blant annet klinisk farmakologi og rusbehandling, og ble ferdig spesialist i Rus- og avhengighetsmedisin i 2016. Hun begynte som fastlege hos fastlege hos Askerlegene 01.06.22 med egen hjemmel.

Erik Perez Råheim

Fastlege

Utdannet ved Universitetet i Sevilla, Spania. Ny fastlege ved Askerlegene fra 1. August 2019 med egen hjemmel. Erfaring fra rus og avhengighetsmedisin samt legevakt.

Steffen Rothschild

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Mangeårig fastlege i Bærum. Jobber også som bedriftslege. Jobber hos oss som vikar.

Pernille de Brito Jonassen

Medisinsk sekretær

3-årig videregående skole med generell studiekompetanse. Uteksaminert fra Treider i Bergen som medisinsk sekretær i 2018. Erfaring fra Humana i Sandvika. Har jobbet hos Askerlegene siden september 2022.

Sara Nielsen Sæther

Helsesekretær

3-årig videregående skole med generell studiekompetanse. Deretter 2-årig etterutdanning til Helsesekretær. Har jobbet hos oss siden 2014.